tidning med penna

Att vid sidan om ordinarie arbetsuppgifter
även hitta rätt man eller kvinna att
rekrytera till företaget kan vara knepigt.
För att utveckla sin organisation eller sitt
företag kan det många gånger vara bra att
få in lite nytt blod med nya tankar och idéer.
VÅGA är företaget som hjälper dig med detta!

VÅGA arbetar med rekrytering till både industri- och
tjänsteföretag och tar sig an de uppdrag som gör att
både medarbetare och företaget kan utvecklas. De
flesta företag och verksamheter arbetar idag intensivt
för att möta de allt större kraven på flexibilitet och
snabba förändringar - det vill säga att öka sin
konkurrenskraft. En stor del av konkurrenskraften
består i att ha rätt personal på rätt plats i rätt tid.

 

VÅGA hjälper företaget att hitta rätt medarbetare, detta genom att vara engagerad och nyfiken. Målsättningen är att alltid hitta rätt karaktär för att skapa dynamik och för att tillföra företaget rätt kompetens. Detta görs med hjälp av erfarenhet och VÅGAs nätverk.

Oavsett om vi pratar om annonssatt rekrytering eller search-uppdrag, så är företagsanalys och kravprofil det som VÅGA bygger uppdraget på. VÅGA vill och måste förstå hur klimatet är på företaget och vilka kompetenser som den nya medarbetaren ska ha. Det är mycket som måste stämma både då det gäller formella meriter, erfarenhet och sociala förmågor.

VÅGA gör hela eller delar av rekryteringar, detta bestäms efter samtal med kunden. Ibland kan lösningen vara närmare än vad du tror och VÅGAS mål som rekryterare är att du som kund ska känna att VÅGA har gjort sitt yttersta för att lösa situationen.

De krav som VÅGA ställer på kunden är ärlighet, respekt och kommunikation.
 
VÅGA Sverige AB | Fredsgatan 25 | 331 52 Värnamo | Telefon 0725-34 02 00 | info@vagasverige.se | www.vagasverige.se