ovrigatjanser

Våga fokuserar på att ge personer som av olika skäl måste sluta sin anställning professionell hjälp att utvecklas så att de så snabbt som möjligt kan gå vidare i en ny karriär:

Outplacement, för dig som arbetsgivare innebär outplacement:

Att avvecklingsbeslut underlättas då medarbetaren får aktiv hjälp att hitta en ny befattning.
Att medarbetaren kan lämna arbetsplatsen snabbt och få administrativ service i våra lokaler.
Att ni på företaget kan ägna er åt den kvarvarande organisationen vilket är produktivitetshöjande.
Goodwill både internt och externt

Karriärscoachning, efter några år på samma plats eller inom samma företag är det kanske dags att gå vidare. Personlig Coachning kan då vara den hjälp man behöver för att våga ta steget för att komma vidare i karriären.

Konflikthantering, VÅGA kommer in som objektiv part och hittar individen/individerna för att reda ut vad som är problemet. Och sedan hjälpa till att finna en lösning.

Ledarcoaching, som chef eller ledare kan det ibland kännas ensamt, det finns alltid saker som man inte vill eller kan dryfta med sina medarbetare, då är VÅGA den perfekta samtalspartnern ett ”Bollplank” åt ledare och chefer.

Medarbetarundersökning, VÅGA går in som oberoende part och intervjuar hela eller delar av personalstyrkan. Målet är att se över företagets och/eller gruppens styrkor och eventuella svagheter. Att genom intervjuer och samtal hitta roten till det onda och hur man kan vända den negativa spiralen är VÅGAs styrka

 

 

VÅGA Sverige AB | Fredsgatan 25 | 331 52 Värnamo | Telefon 0725-34 02 00 | info@vagasverige.se | www.vagasverige.se