En behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteende.

Vanligtvis träffas man 5-20 gånger och arbetar med ett eller ett flertal problem. Varje session är mellan 45-60 min. Ett samarbete där jag som coach ställer frågorna – du hittar svaren

Agendan följer oftast ett givet mönster:

  • Kort summering av hur den gångna veckan har varit.
  • Genomgång av hemuppgifter
  • Val av tema för sessionen
  • Arbete med temat utifrån KBT-tekniker
  • Kort sammanfattning av sessionen
  • Val av hemuppgifter till nästa session.

 

 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
Kognitiv beteendeterapi är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur man tänker om sig själv, om omgivningen, och om tillvaron i stort. Med en medvetenhet kan du påverka dina tankar och därmed dina känslor och beteenden. Vi fokuserar på det som är här och nu och på framtiden. Med insikter och förståelse kan man åstadkomma en förändring i sitt liv. Genom att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till en tidigare problematik kan den gamla minskas och försvinna.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – är en vidareutveckling av Kognitiv Beteendeterapi (KBT).
ACT-modellen identifierar tre aspekter som vi arbetar med för att skapa det liv vi vill leva: Att vara öppen, närvarande och aktiv:

  1. Öppen handlar om villighet, acceptans, om att närma sig något eller göra plats för upplevelsen, och om decentrering som är att kunna se sina tankar som bara tankar istället för att ta innehållet alltför bokstavligt. Många blir ganska förvånade när det märker att vi inte bryr oss så mycket om innehållet i tankarna – utan bara om sammanhanget och hur de hanteras.
  2. Närvarande handlar om kontakt med nuet såsom man har till exempel när man är nyfiken eller i medveten närvaro eller mindfulness, och om att hitta sitt eget unika perspektiv varifrån vi betraktar allt som utspelar sig inuti oss och utanför oss och som vi ibland kallar jaget-som-observatör eller till och med självet-som-sammanhang.
  3. Aktiv handlar om att ha stakat ut sin kompassriktning i livet, att ha identifierat vad som är viktigt för mig i livet eller vad jag vill stå för vilket vi ibland kallar värderad riktning eller värderingar, och inte minst om att aktivt leva efter sina egna värderingar och faktiskt göra saker och utföra engagerade handlingar.
VÅGA Sverige AB | Fredsgatan 25 | 331 52 Värnamo | Telefon 0725-34 02 00 | info@vagasverige.se | www.vagasverige.se