flyttlåda

Det blir inte alltid som man tänkt sig och ibland blir det mycket bättre än man trodde…
Detta kan vara svårt att tänka sig när man står vid det faktum
att ha blivit uppsagd. Just då kan allt kännas mörkt och otryggt.
VÅGA har arbetat med omställning sedan 2006 och
erfarenheten säger att det oftast finns ljus i tunneln.

VÅGAs omställningsarbete bygger på ett helhetsperspektiv där människan står i
fokus. Att bli uppsagd tar sig olika uttryck och därför är det viktig att inte ha ett
färdigt koncept. Därför bygger VÅGAs omställningsprogram på den enskilda
individens behov och förutsättningar. Det viktiga är att vi så snabbt som möjligt
påbörjar vårt samarbete.
VÅGAs erfarenhet säger att tryggheten att veta om att det finns en person som
vill hjälpa dig är extra viktig i början.

VÅGA hjälper dig att stärka ditt självförtroende och tittar närmare på hur din
kompetens ser ut. VÅGA hjälper dig att ta fram dina resurser och att marknadsföra
dem. Förmodligen har du förmågor inom dig som du inte visste fanns!

 

 

VÅGA ger stöd till arbetstagare att hitta nytt jobb eller utbildning. Arbetsgivaren får stöd och hjälp med att hantera svåra uppsägningssituationer.

Förutsättning till att få TSL stöd är:

• Din arbetsplats har kollektivavtal.
• Du har blivit uppsagd på grund av
Sarbetsbrist.
• Du har arbetat sammanhängande i minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare (föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro räknas).
• Har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka.

Våga är officiell leverantör för omställning hos Trygghetsfonden TSL. Trygghetsfonden TSL finansierar omställningsprogram som ska underlätta för uppsagda arbetare att hitta nytt arbete. Du kan läsa mer
om TSL på
www.tsl.se.
VÅGA Sverige AB | Fredsgatan 25 | 331 52 Värnamo | Telefon 0725-34 02 00 | info@vagasverige.se | www.vagasverige.se